— Kirsten Heukels —

Privacyverklaring

Informatie over de manier waarop wij met jouw privacygevoelige gegevens omgaan:

Wij, de verwerkingsverantwoordelijke zijn: Een voor Twee (1 for 2 Social Innovation), Gamerschestraat 39A te Zaltbommel; 06-26 456 545; kh@1for2.nl.

Als mediator, coach, profiler, vertrouwenspersoon en trainer hebben wij gegevens nodig om met en voor jou te kunnen werken. Voor jou werken kan zijn: Een plan van aanpak, een mediationovereenkomst en een vaststellingsovereenkomst, maar ook het sturen van een factuur. Voor al die activiteiten hebben wij gegevens nodig die we aan jou vragen. De grondslagen zijn dan dat jij ons toestemming geeft, dat we samen het gemaakte plan of de mediationovereenkomst willen uitvoeren, en in het geval van jouw BSN, dat de Rechtbank deze nodig hebben. Zonder die gegevens kunnen wij niet voor je werken, en moeten we in de meeste gevallen ons werk voor jou stopzetten.

Voor het uitvoeren van een plan van aanpak of de mediationovereenkomst en het bereiken van de daarin opgenomen doelen hebben wij persoonlijke gegevens[1] van je/jullie nodig. De gegevens die we van jou krijgen worden alleen verstrekt aan anderen binnen het kader van ons werk, bij mediation dus aan de Rechtbank en de advocaat die een verzoek indient bij de rechtbank, of aan de wederpartij in een vaststellingsovereenkomst. Dat gebeurt altijd pas als er volledige instemming met jou is, daar teken je ook voor. Daarnaast werken we in een beveiligde omgeving en bepaalde berekeningen (alimentatie) met software die daarbij als verwerker optreedt van jouw gegevens. Met de leverancier daarvan hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten, zodat zij even zorgvuldig met jouw gegevens omgaan.

Jouw gegevens zijn veilig bij ons, ze worden niet met anderen dan hierboven gedeeld. We bewaren mediation stukken zolang de mediation loopt. Daarna worden ze in een archief opgeslagen om te voldoen aan de eisen van onze beroepsgroep. De bewaartermijn wordt gerelateerd aan de wettelijke bewaar termijnen, daarna worden al jouw gegevens door ons gewist. In de bewaar-periode van kun je bij ons terecht met vragen. Ook kan je opvragen welke gegevens wij hebben, en deze laten verwijderen[2].

Wij maken voor ons werk soms gebruik van gegevens uit andere bronnen. Zo kunnen we aan de hand van het kenteken van jouw auto, via een openbare website zoals van de ANWB, de dagwaarde van jouw auto schatten. Het resultaat daarvan wordt altijd met jou besproken.

Wij werken niet op andere manieren met jouw gegevens. Ze worden door ons niet gecombineerd voor profiling, of automatische besluitvorming, en worden ook niet gekoppeld aan andere databases.

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan direct contact met ons op*.

De volgende maatregelen zijn genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Gegevens die jij aan ons toevertrouwt, worden zorgvuldig bewaard.
  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
  • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
  • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres; het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.
  • We gebruiken op onze website geen cookies, en ook geen ‘Facebook pixel’ of soortgelijke technieken.

Ten slotte: *Mocht je ondanks onze uitleg of oplossing denken dat wij niet juist met jouw privacygevoelige gegevens omgaan, dan kun je daarover een klacht indienen bij de toezichthouder, www. AutoriteitPersoonsgegevens.nl.

[1] We praten dan over namen, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer en emailadres en in geval van scheiding de huwelijksdatum en -plaats, bankrekeningnummer(s) en bezittingen en schulden van jou en minderjarigen/jong-meerderjarigen waarvoor jij verantwoordelijk bent.

[2] Verwijderen van gegevens kán inhouden dat wij geen werkzaamheden meer voor jou kunnen verrichten. Dit verzoek dient gepaard te gaan met een kopie van jouw identiteitsbewijs zodat aangetoond wordt wie het verzoek doet. Verwijderen zal niet plaatsvinden binnen 18 maanden na beëindiging van de mediation met het oog op artikel 12 van het MfN-reglement.