— Kirsten Heukels —

Aandacht is mijn ambacht

Als mens ben ik een sterk gedreven, gepassioneerde, bewust van het leven houdende vrouw. Die haar verantwoordelijkheden neemt en aangaat. Die anderen inspireert en weinig nodig heeft om zichzelf aan 'op te trekken'. Ik ga het leven net anders aan dan de meesten; vanuit vertrouwen, schuld bestaat niet, niets is raar, warmte en iedereen mag alles leren. Vooral: iedereen heeft zijn of haar eigen pad, welke altijd waardevol is.

In 1999 heb ik zeer bewust gekozen voor de opleiding tot mediator. Mediation was net in Nederland bekend geworden en dus begon ik mijn eigen bedrijf en pionierde. Echtscheidingen en arbeidsconflicten werden mijn terrein en zijn dit altijd gebleven.

Het oplossen van conflicten vanuit menselijkheid door heldere communicatie, blijft voor mij altijd een bijzondere en lonende taak.

Vanuit mediation ben ik ook gaan coachen en trainen. Groepsdynamiek werd steeds meer een specialiteit. Ik bedacht me dat het ook meerwaarde zou hebben meer van organisaties te begrijpen. Daarom bekwaamde ik me in het organisatie cultuurmodel van Hofstede. Ik had daardoor meer zicht op het geheel en alle componenten daarvan.

Door goed naar mensen te luisteren en te kijken, ben ik mij gaan richten op alle uitingen die de mens laat zien: in het gezicht, de stem, het lijf. Uiteindelijk ben ik met deze wetenschap gaan profilen (menselijk gedrag voorspellen en beïnvloeden aan de hand van al deze aspecten).

Daarnaast ben ik actief als extern vertrouwenspersoon voor organisaties en instellingen welke actief bezig (willen) zijn met een veilige en gezonde werkomgeving.

Voorlichting geven, beleid maken, het ontvangen en begeleiden van meldingen; het is voor mij een wijze om bij te dragen aan een beter geheel.

Alles wat ik doe, doe ik vanuit een positief mensbeeld. Iedereen is belangrijk en komt ergens vandaan. Men is al fantastisch. Wanneer mensen aan zichzelf willen werken, mag dat en kan dat. Dit kan vanuit organisatie,- team en ook individueel perspectief.

Dat begeleid ik graag.

Aandacht is mijn ambacht.

 

Wanneer u informatie wilt over deze onderwerpen, neem gerust en vrijblijvend contact op!

Annemarie van der Sluijs - Zakelijk tekenaar
Mariangela De Lorenzo - Coach, programmamaker en spreker
Madelon Barens, trainer team & leadership development, consultant
Sarah, 28 jaar, business professional
Karin Reistma Hooijmans

Meer weten?

Winst na verlies - Rauwverwerking 3.0

“We zien de foto van jouw lijf beiden aan vol ongeloof. Je hebt contrastvloeistof ingespoten gekregen waardoor de kankercellen oplichten in fluoriserende kleurtjes.

“Je lijkt wel een dalmatiër”, breng ik nog net uit. Je begint te lachen maar je bent niet blij. Ik vervolg met droog op te merken dat het een wonder is dat je nog (hard)loopt. De arts en de zuster die ons nauwlettend bekijken, haken daar gretig op in. Dat vonden zij ook. Hun medeleven, geuit in ontroerende ongemakkelijkheid van de wetenschap dat je tegenover iemand zit met een uiterste houdbaarheidsdatum, is gemeend.” 

Kirsten verloor, op 37 jarige leeftijd, haar man; hun twee kinderen hun vader aan klierkanker in de longen. Haar belofte aan Kostijn om het gehele proces van de diagnose tot een jaar na zijn overlijden vast te leggen, om het “de moeite waard te laten zijn:”, voor Kostijn, wordt met dit boek ingewilligd.

Bestellen